publicerad: 2021  
förundra förundrade förundrat
verb
förun´dra
väcka förvåning och undran hos någon
förundra någon
hans ut­hållighet förundrade alla
belagt sedan början av 1500-talet (Ett forn-svenskt legendarium); fornsvenska forundra; av lågtyska vorwunderen med samma betydelse; jfr ur­sprung till undra
förundraförundrande, förundran