publicerad: 2021  
förvaring förvaringen förvaringar
för·var·ing·en
substantiv
förva´ring
det att förvara något
JFR förvar
förvaringsbox; förvaringsmöbel; förvaringsutrymme; slutförvaring; vinterförvaring
förvaring (av någon/något) (någonstans)
förvaring (av någon) (någonstans)
förvaring (av något) (någonstans)
förvaring av värde­saker; den slutliga förvaringen av det radio­aktiva av­fallet
äv. om plats för detta
effektförvaring
res­väskan finns på förvaringen
äv. i mots. till vård eller dylikt
förvaring i stället för vård av psykiskt sjuka
belagt sedan 1547