publicerad: 2021  
förvarna förvarnade förvarnat
verb
`rvarna
göra upp­märksam på (viss möjlighet eller risk) i för­väg
någon förvarnar någon (om något/sats)
någon förvarnar någon (om något)
någon förvarnar någon (om sats)
för­varna om risken för över­svämningar; han är för­varnad om att han kommer att bli till­frågad om han vill ha upp­draget
belagt sedan 1400–25 (Heliga Birgittas uppenbarelser); fornsvenska forvarna
förvarnaförvarnande, förvarning