SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
fall`en adjektiv fallet fallna fall·en1i vissa ut­tryck som har läggning eller talang för det som fram­går av samman­hanget admin.psykol.JFRcohyponymlagdcohyponymbenägen 1 hon är fallen för studierhan är fallen för skämtfallen för ngt/att+Vsedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. fallin; till falla i bet. ’lämpa sig, passa’ 2avlad av visst djur: om hus­djur e.d. släkt.hingsten är fallen efter Viking Kronosfallen efter ngnsedan 1544till falla i en äldre bet. ’födas’ 3i vissa ut­tryck som störtats i o­lycka Nollen fallen ängelspec.moraliskt förtappad enl. nu­mera föråldrade normer endast vid beskrivning av äldre förh.fallna kvinnorsedan 1528