publicerad: 2021  
fallhöjd fall­höjden fall­höjder
fall|­höjd·en
substantiv
fall`höjd
sträcka som en fallande kropp tillrygga­lägger från utgångs­punkten till nedslags­punkten spec. om ett vatten­falls höjd men äv. all­männare
det högsta svenska vatten­fallet har en fall­höjd på nära 100 meter; en katt kan klara en fall­höjd på 10 meter
äv. höjdskillnad mellan start och mål t.ex. på slalombana
banan har en fall­höjd på 200 meter
belagt sedan 1813