publicerad: 2021  
familjebidrag familje­bidraget, plural familje­bidrag, bestämd plural familje­bidragen
fam·ilje|­bi·drag·et
substantiv
famil`jebidrag
bi­drag till värn­pliktig familje­försörjare som är av­sett att kompensera ekonomiskt av­bräck
belagt sedan 1941