SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
fam`na verb ~de ~t famn·arom­sluta med armarna Nollde famnade var­andra och lade sig i det mjuka gräsetäv. bildligt(lyckas) behandla i ett samman­hang han famnade hela problem­området elit­idrottfamna ngn/ngtsedan 1604jfr fornsv. fämna med samma bet. Subst.:vbid1-146633famnande Tag mig. – Håll mig. – Smek mig sakta. Famna mig varligt en liten stund.Harriet Löwenhjelm, Tag mig. – Håll mig. – Smek mig sakta (i Dikter, 1927)