SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
fantas´t substantiv ~en ~er fant·ast·enperson med stor­slagna men verklighets­främmande idéer psykol.yrk.en politisk fantast som verkade för en världsregeringäv.vanligen i sammansättn. hän­given an­hängare av ngn el. ngt Elvisfantastfotbollsfantastsedan 1615av grek. phantaste´s ’skrävlare’