publicerad: 2021  
fanzine fanzinet, plural fanzine el. fanzines, bestämd plural fanzinen
eller
fanzin fanzinet, plural fanzin el. fanzins, bestämd plural fanzinen
fan·zin·et
substantiv
[-si´n]
tidning eller tid­skrift i enkelt ut­förande om t.ex. musik el. sport; vanligen icke-professionellt fram­ställd och ofta huvud­sakligen läst av en begränsad grupp in­vigda
musikfanzine; seriefanzine
stjärnans fan­club ger ut ett fanzine
belagt sedan 1966; av engelska fanzine med samma betydelse, kortord för fan magazine