publicerad: 2021  
fatalist fatalisten fatalister
fat·al·ist·en
substantiv
fatalis´t
person med fatalistisk upp­fattning all­mänt el. i viss fråga
O­roar du dig för fram­tiden? – Nej, jag är lite av en fatalist
belagt sedan 1725