SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
fauna [fau´-] substantiv ~n faunor faun·an(beskrivning av) ett om­rådes djur­värld bot.insektsfaunastäppfaunaSveriges flora och faunaäv. om en periods djur­världtill faunan under juratiden hörde bl.a. jätte­ödlornasedan 1750term an­vänd av Linné; till lat. Fau´na, namn på åkerbruksgudinna