SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
fe`laktighet substantiv ~en ~er fel·akt·ig·het·enofta plur. av­vikelse från det rätta eller riktiga enl. viss norm, visst sak­förhållande e.d. allmän värderingJFRcohyponym1fel 2 språkliga felaktigheterrätta till felaktigheteräv. om brister i funktion el. ut­seende hos produkterJFRcohyponym2defektcohyponym1fel 1 vissa felaktigheter i glasetsedan 1747