publicerad: 2021  
fiber fibern fibrer
fibr·er
substantiv
fi´ber
tråd­artad bildning i växt- eller djur­organism särsk. anv. som textilt rå­material el. som in­slag i kost
fibergarn; fibermatta; fiberrik; växtfiber
pappers­massan till­verkas av fibrer från bl.a. barr­träd; det är nyttigt med fibrer i maten
äv. om liknande material som är syntetiskt fram­ställt
spec. äv. om fiber­optisk kabel
fiberkabel; fibernät
installera fiber; dra in fiber i villan
belagt sedan 1735; av lat. fib´ra 'tråd; växtfiber'