SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
fien´tlighet substantiv ~en ~er fient·lig·het·enfientlig in­ställning eller relation komm.mil.tid.han ut­strålade fientlighetfientligheten mellan stats­ministern och oppositions­ledarenäv. om konkret åt­gärd, spec. mil.vanligen plur. fientligheterna in­leddes i gryningen med artilleri­beskjutningfientlighet (mot ngn/ngt), fientligheter (mellan ngra)sedan 1712