publicerad: 2021  
filtrat filtratet, plural filtrat, bestämd plural filtraten
filtr·at·et
substantiv
filtra´t
vätska som under­gått filtrering
filtrat från pappers- och massa­industrin
belagt sedan 1846; till filtrera