publicerad: 2021  
filtrera filtrerade filtrerat
verb
filtre´ra
ibland med partikelnbort skilja bort oönskade (främmande) bestånds­delar från något, med hjälp av filter
någon/något filtrerar (bort) något
någon filtrerar (bort) något
något filtrerar (bort) något
vattnet var för­orenat och måste filtreras; spam­programmet filtrerade bort oönskad e-post
äv. av­skilja (fin­fördelat fast ämne) från vätska eller gas med hjälp av filter
filtrera bort tjäran
äv. skilja bort vissa delar av ljus-, ljud- el. radio­vågor eller dylikt
äv. bildligt
filtrera bort de värsta över­drifterna i diskussionen
belagt sedan 1651; av franska filtrer med samma betydelse; till filter
filtrerafiltrerande, filtrering