SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
finanser [-aŋ´s-el.-an´s-] substantiv, plur. fin·ans·erförhållande mellan in­komster och ut­gifter samt mellan till­gångar och skulder om statens, en­skilda personers etc. totala ekonomiska situation ekon.statsfinansersunda finansergoda finanserdåliga finanserordna upp sina finansersedan 1680av fra. finance ’kontanter; in­komster’, till finir ’av­sluta; betala’; till lat. fi´nis ’slut’; jfr fin