publicerad: 2021  
finansiering finansieringen finansieringar
fin·ansi·er·ing·en
substantiv
finansie´ring [-aŋs-] el. [-ans-]
tillhanda­hållande av nöd­vändigt kapital för något
finansiering (av något)
offentlig finansiering; extern finansiering; söka finansiering; finansieringen av Citytunneln
belagt sedan 1918