publicerad: 2021  
fingerborg finger­borgen finger­borgar
finger|­borg·en
substantiv
fing`erborg
hyls­liknande (metall)skydd för finger­toppen som an­vänds vid sömnads­arbete
belagt sedan senare hälften av 1400-talet (Latinskt-svenskt glossarium); fornsvenska fingerborgh; till -borg i bet. 'skydd; förstärkning'; jfr ur­sprung till borg 2