publicerad: 2021  
fiskeri fiskeriet fiskerier
fisk·eri·et
substantiv
fiskeri´
fiske i större skala
fiskeriintendent; fiskerinäring
äv. om mot­svarande före­tag
belagt sedan 1347 (dombrev utfärdat i Åbo av kung Magnus om fiskerättigheter (Svenskt Diplomatarium)); fornsvenska fiskeri