publicerad: 2021  
fjös fjöset, plural fjös, bestämd plural fjösen
fjös·et
substantiv
dialektalt (del av) byggnad för nöt­kreatur särsk. kor
belagt sedan 1872; sv. dial. fjös; till och hus