SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
flöt´s substantiv ~en ~er flöts·enlager (i berget eller jorden) med ngt an­vändbart mineral t.ex. sten­kol el. malm mineral.sedan 1687av ty. Flötz med samma betydelse, mot­svarande fornsv. flät ’jord­golv’; besl. med flat