publicerad: 2021  
flack flackt flacka
adjektiv
som har obetydlig lutning
en flack kul­bana
ibland med bi­betydelse av tråkighet eller dylikt
flackland
den flacka, oändliga stäppen
äv. bildligt som saknar originalitet och djup
JFR 1grund
resultatet av de lärda mödorna var över­raskande flackt
belagt sedan 1711; av lågtyska vlak, flack med samma betydelse; jfr ur­sprung till flak