publicerad: 2021  
flexion flexionen flexioner
eller
flektion flektionen flektioner
flex·ion·en, flekt·ion·en
substantiv
[flek∫o´n]
det att böja
MOTSATS extension 1
full flexion
spec. äv. (bildning av) ett ords olika böjnings­former
flexion (av något)
"brinna" har samma flexion som "rinna"
belagt sedan 1751; av lat. flex´io 'böjning', till flec´tere, se ur­sprung till flektera; jfr ur­sprung till cirkumflex, reflexion