publicerad: 2021  
flyg flyget, plural flyg, bestämd plural flygen
flyg·et
substantiv
samman­fattningen av flyg­plan och där­till hörande verksamhet globalt el. i ett visst land
flygbiljett; flygbolag; flygplats; flygtrafik; bombflyg; civilflyg
flyg (från något) (till något)
det internationella flygets ut­veckling
spec. flygvapen
flygofficer
armén, flottan och flyget; ryskt flyg och artilleri förföljde de tjetjenska rebellerna
äv. med tanke på förbindelse med flyg­plan
reguljärt flyg; ta flyget till London; de åkte till Mallorca med flyg
belagt sedan 1924; kort­form av flygvapen, flygmaskin m.fl.; till flyga