publicerad: 2021  
flyta flöt flutit fluten flutna, presens flyter
verb
fly`ta
1 bäras av vätska (vanligen vatten) och transporteras av den; ibland i mots. till att simma
någon/något flyter (någonstans)
någon flyter (någonstans)
något flyter (någonstans)
ligga och flyta på vattnet; de skepps­brutna flöt iland på en öde ö
äv. vara till­räckligt lätt för att bäras av (viss) vätska
kork flyter på vatten
ibland äv. med partikelnupp förflyttas upp­åt genom vätska och nå ytan
någon/något flyter upp (någonstans)
någon flyter upp (någonstans)
något flyter upp (någonstans)
en massa bråte flöt upp efter haveriet
äv. bildligt om rörelse i all­mänhet ibland något skämtsamt
någon/något flyter (omkring/upp) (någonstans)
någon flyter (omkring) (någonstans)
någon flyter (upp) (någonstans)
något flyter (omkring) (någonstans)
något flyter (upp) (någonstans)
flyta om­kring i folk­havet; han var försvunnen i flera månader men så flöt han upp i USA
sär­skilt fungera (väl)
hålla före­taget flytande
en flytande lik­kista se likkista
flyta ovan­på göra sig gällande genom att spela över­lägsenhon har sällan några bra svar och försöker ofta flyta ovan­på
belagt sedan början av 1300-talet (Skåne-Lagen); fornsvenska flyta; gemensamt germanskt ord, besläktat med flod, flytta, flöte
2 rinna (fram) särsk. om flod
något flyter
långt nere i dalen flöt floden fram
äv. med konstruktions­växling över­flödas
något flyter (av något)
ett land som flyter av mjölk och honung
äv. bildligt, spec. komma (fram)
politiska skrifter som flutit ur hans penna
spec. äv. fungera helt utan störningar
trafiken flöt utan hinder; före­ställningen flyter fint
spec. äv. i ut­tryck för död el. skada
mycket blod kom att flyta under inbördes­kriget
belagt sedan senare hälften av 1300-talet Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)
3 ibland med partikel, sär­skiltut ha vätskeform
något flyter (ut)
flytande väte
äv. bete sig som vätska
tyll­kjolarna flöt ut över sätet
äv. bildligt, spec. ibland med partikel, sär­skiltin ha suddiga konturer
något flyter (in) (i något)
bilderna flöt in i var­andra
spec. äv. ha obestämt värde
dollarn flöt
belagt sedan ca 1500 Josua bok, Domare boken
flytaflytande
Stilla flyter Don. Svensk titel på roman av Michail Sjolochov (1928–40)