SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
folkrörelse [fål`k-] substantiv ~n ~r folk|­rör·els·engruppbildning med en an­slutning som om­fattar breda samhälls­skikt med demokratisk organisation och ofta ideella syften admin.samh.de klassiska folkrörelserna: fackförenings-, frikyrko- och nykterhets­rörelsenäv. försvagatall­mänt ut­övad (o­organiserad) aktivitet att springa i skogen blev en folkrörelsesedan 1842