SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
fo`ra substantiv ~n foror for·anlastad vagn åld.trafik.forbondesedan 1430–50Konung Alexanderfornsv. fora ’lass; färd; beteende’; trol. av lågty. vore med samma betydelse; besl. med 2fara