SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1form [får´m] substantiv ~en ~ar form·enbehållare där ngt gjuts eller pressas för att stelna till en kontur som liknar behållarens af.kokk.gjutformtryckformspec. för mat­lagningformbrödbakformpajformvara stöpt i samma form vara mycket likkusinerna ser ut som om de skulle kunna vara stöpta i samma form sedan 1400–25Heliga Birgittas uppenbarelserfornsv. forma, form; av lat. fo´rma med samma betydelse; jfr informera, plattform, reformera
2form [får´m] substantiv ~en ~er form·en1yttre sätt att vara an­ordnad i två el. tre dimensioner af.form.språkvet.formgivningformskönansiktsformhjärtformklotformstjärnformgeometrisk formfärg och formvasen har en vacker formibl. med ton­vikt på syn­intrycket snarare än den objektiva gestaltenen figur tog form i dimmanäv. mer abstraktboendeformdialogformsamlevnadsformen idé tog form under diskussionenhan fick sitt straff i form av böterspec. i språkliga samman­hang(ett ords) ut­seende till följd av böjning böjningsformpresensform”bil” i bestämd form heter ”bilen”spec. äv.aggregations­tillstånd föda i flytande form(i) form (av ngn/ngt)bunden formvers­formförr i tiden skrevs nästan all dikt i bunden form obunden formprosaformhans fyndiga tal, i så­väl bunden som o­bunden form, var ena­stående sedan 1400–25Heliga Birgittas uppenbarelserfornsv. forma; identiskt med 1form 2vanligen i vissa ut­tryck sär­skild typ av en viss (abstrakt) före­teelse bot.zool.JFRcohyponymsort en form av mot­stånd håller på att organiserasviss konst är en finare form av pornografihan tål inte lögner i någon formspec. bot. om systematisk enhetvariant med (ärftligt betingad) mindre variation i ngn en­staka egenskap (t.ex. blomfärg el. bladform) in­om en växt­art JFRcohyponymunderartcohyponymvarietet ornäs­björken är en form av vårt­björk(i ADJ) form, en form (av ngt)sedan 15363ofta plur. fast­ställda eller all­mänt god­tagna regler för icke-familjärt um­gänge enl. bestämmelser el. sed­vana Nollformrytterihan är mån om att hålla på formernade träffades under hövliga formerde diskuterade formerna för ett eventuellt sam­arbetespec. i ut­tryck för att ngt är en ren formalitet utan eg. betydelseformsakför formens skull kan du väl skriva på här(under ADJ) formersedan 18124i vissa ut­tryck fysiskt till­stånd med av­seende på prestations­förmågan för till­fället; vanligen om gott till­stånd särsk. i sport­sammanhangsport.JFRcohyponymdisposition 5 högformkanonformtoppformkomma i formvara i fin formhålla sig i formvara ur formformen är dålig efter influensanäv. om fysiskt el. psykiskt till­stånd i all­mänhetefter skils­mässan var han i dålig form(i) form, (ur) formsedan 1895