SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
forma´lia substantiv, plur. form·al·iafast­ställda regler som måste följas för att en handling ska äga giltighet, ett handlande överens­stämma med seder och bruk e.d.; ofta betraktade som problem­fria, ibl. som o­nödiga NollJFRcohyponymformalitetcohyponymformsak formaliadiskussionjuridiska formaliaformalia för examens­arbetensedan 1633till lat. forma´lis ’som gäller formen’; jfr form