publicerad: 2021  
formel formeln formler
forml·er
substantiv
[får´-]
1 ut­tryck med strängt fast­ställd orda­lydelse som har viss effekt om det åter­ges exakt ur­sprungligen magiskt men nu all­männare
leta efter till­varons hemligaste formel; hitta en formel för att komma ur krisen
belagt sedan 1566; av lat. fo´rmula 'regel; norm', diminutiv av fo´rma 'form'
2 ut­tryck som beskriver viktiga egenskaper eller sam­band med hjälp av (logiska eller matematiska) symboler
formelsamling
formeln (för något)
matematiska formler
spec. äv. symbolisk beteckning på ämne eller kemisk reaktion
den kemiska formeln för vatten är H2O
belagt sedan 1734
3 utan böjning, i vissa ut­tryck klass av (tävlingar mellan) racerbilar, motor­cyklar eller racerbåtar
formelvagn
formel 1 och formel 2
belagt sedan 1961