SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
forskning [fårs`k-] substantiv ~en ~ar forsk·ning·envetenskapligt studium av ett (delvis) o­känt om­råde av intresse, i syfte att vinna största möjliga kunskap och in­sikt vetenskapl.JFRcohyponymresearchcohyponymvetenskap forskningsanslagforskningsresultatforskningsröncancerforskninggrundforskningspråkforskninghistorisk forskningtvär­vetenskaplig forskningtillämpad forskningbedriva forskningmer pengar till forskningenofta med tanke på mot­svarande personer (el. på forsknings­resultaten)enligt forskningen bör vi äta mycket fibrerforskningen har än­nu inte lyckats lösa cancerns gåtaäv. försvagatunder­sökning, efter­spaning efterforskningforskningar efter den försvunneredan i ettan får barnen hålla på med fri forskningforskning (i/kring/om/på ngt/SATS), forskningar (efter ngn/ngt)sedan 1741