publicerad: 2021  
fortbildning fort­bildningen fort­bildningar
fort|­bild·ning·en
substantiv
fort`bildning
fördjupande ut­bildning in­om ett om­råde där man redan har formell kompetens
fortbildningskurs
fortbildning (av någon) (i något)
fort­bildning av vårdpersonal; fort­bildning av skolans språklärare
belagt sedan 1836