publicerad: 2021  
fortfarande
fort|­far·ande
adverb
fort`farande
i nuet lik­som under den närmast före­gående tiden ofta med bi­betydelse av lång­varighet; i fråga om till­stånd där en ändring kan ske
han tror fort­farande att det är riktigt med löne­stopp; vi bor fort­farande i Halmstad; hon har fort­farande inte kommit
belagt sedan 1846; till fort- och 2fara 1