SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
fo`tbollförbund el. fo`tbollsförbundfo`tbollsförbund substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en fot·boll(s)|­för·bund·etvanligen best. f. sing. fot­bollens riks­förbund i Sverige (endast i formen utan foge-s) sport.Svenska fotbollför­bundetäv. som beteckning på fot­bollens riks­förbund i an­dra länder el. på förbund på lägre nivå i Sverige (ibl. i formen med foge-s)det franska fotbolls­förbundetsedan 1904Det officiella namnet på det svenska fotbollsförbundet är ”Svenska fotbollförbundet”, utan något s (foge-s) mellan fotboll och förbund. Ett namn måste alltid respekteras, men man kan konstatera att ordet fotbollförbund avviker från en allmän regel för svensk ordbildning. En sammansättning där första ledet självt är sammansatt har normalt foge-s. Foge-s-et markerar den stora gränsen i det sammansatta ordet, jfr skolbokshylla (hylla för skolböcker) och skolbokhylla (bokhylla för skolor). Logiskt sett borde därför fotbollförbund betyda ’bollförbund för fötter’.