publicerad: 2021  
frakt frakten frakter
frakt·en
substantiv
organiserad transport av (större) gods
fraktavtal; fraktbåt; flygfrakt; järnvägsfrakt; samfrakt
frakt (av något)
frakten betalas av mot­tagaren
äv. om mot­svarande kostnad
det blir 1 000 kronor i frakt
äv. (skepps)last
en del frakter kan väga över 1 000 kg
belagt sedan början av 1430-talet (Borgmästareräkenskaper i Stockholms stads skottebok); fornsvenska frakt; av lågtyska vracht med samma betydelse, trol. urspr. frisiskt ord med bet. 'egendom'