SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
fram`tidsvision substantiv ~en ~er fram·tids|­vis·ion·enföre­ställning om fram­tidens värld el. speciella aspekter av den; särsk. om ljus och optimistisk före­ställning allmän värderingtid.partiet saknar framtidsvisioneri NN:s framtidsvision har national­staten mist all betydelsesedan 1939