SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1fram`trängande adjektiv, ingen böjning fram|­träng·andesom banar sig väg med makt­medel spec. i sam­band med krig admin.af.mil.de framträngande fientliga styrkornaäv. bildligtden framträngande skogen på de forna betes­markernasedan 1850
2fram`trängande substantiv ~t fram|­träng·and·etdet att bana sig väg med makt­medel särsk. i sam­band med krig af.mil.tid.truppernas framträngandeäv. bildligtskogens framträngandesedan 1858