publicerad: 2021  
franc francen, plural franc äv. francs
franc·en
substantiv
[fraŋ´]
mynt­enheten i Schweiz och tidigare även i Frank­rike och Belgien fram till in­förandet av euro
belagt sedan 1809; av franska franc med samma betydelse; efter in­skriften Francorum rex på de medel­tida franska mynten