SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1fras substantiv ~en ~er fras·en1fixerat språkligt ut­tryck som före­ligger färdigt att an­vändas i en viss situation språkvet.hälsningsfrasstandardfrasfasta frasernötta fraserfrasen fastnade i minnet”Vi måste öka an­slagen till forskningen” är en åter­kommande fras hos politikernaibl. med bi­betydelse av innehålls­löshet e.d.tomma fraser om jäm­likhetäv. som grammatisk termnaturlig del av sats (som bildar en sats­del) ett substantiv med bestämningar bildar en fras, en s.k. nominal­frassedan 1539av grek. phras´is ’ut­tryck’ 2kortare samman­hängande melodiskt av­snitt musikJFRcohyponymfrasering tretaktsfrasen melodisk frassedan 1779
2fras substantiv ~et fras·etfrasande ljud Nollfraset av siden­klänningarfras (av ngt)sedan 1810till frasa