publicerad: 2021  
freudian freudianen freudianer
freudi·an·en
substantiv
[fråjdia´n]
an­hängare av Freuds psyko­analytiska lära
belagt sedan 1914; till efter­namnet på psyko­analysens grundare öster­rikaren Sigmund Freud (1856–1939)