SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
fri adjektiv ~tt 1som inte är fysiskt in­stängd eller hindrad om person admin.samh.de försökte hålla fast henne men hon slog sig frisärsk.som inte är fängslad eller förslavad frigivningsläppa fångarna friahans far hade varit slav men själv var han född friäv. all­männare, spec. i idrottssammanhanghon kom fri med mål­vakten och bred­sidade in bollenfri (från ngn/ngt)fri som fågelnhelt frii­morgon gör hon sin sista arbets­dag och sedan är hon fri som fågeln ha ryggen friserygg på fri handsehand 1 vara fritt fram vara fullt tillåtetefter före­draget var det fritt fram för frågor vara på fri fotse1fot 1 sedan början av 1300-taletSkåne-Lagenfornsv. frir; av lågty. vri med samma betydelse; urspr. trol. ’älskad; önskad’; nära besl. med frälsa 2som bestämmer över sig själv om person el. grupp admin.psykol.ett fritt folkfri pressfri före­tagsamhethan är fri att flytta vart han villhon köpte sig fri från kontraktetspec.som inte har regel­bundet samhälls­stöd fria teater­grupperäv. om handling e.d.fritt valspec. i ett par formel­artade ut­tryck vid samman­träde e.d.ordet är frittjag förklarar ordet frittfri (från ngn/ngt), fri (att+V)stå ngn frittfå göra som ngn villdet står dig fritt att välja vilken ut­bildning du vill tala fritt ur hjärtatsehjärta 1 sedan början av 1300-taletSkåne-Lagen3som inte är fast(bunden) om före­mål Nollfrikopplafri att fladdra för vindenröra armen fritt (adv.)fri (från ngn/ngt), fri (att+V)få fria händersehand 1 ge ngn fria händersehand 1 ge ngn fria tyglarsetygel sedan 1447Stockholms Stads Jordebok 1420–14744ofta i sammansättn. som inte belastas av ngt JFRcohyponym-lös feberfrifläckfrifördomsfrimolnfrirostfrismärtfritullfrifri från bekymmeren bok helt fri från sensations­makeribara fre­dagarna var helt fria från samman­trädenäv. neutraltsom saknar ngt helgfrifri (från ngn/ngt)vara kemiskt fri från ngtvara absolut fri från ngtboken är kemiskt fri från vilda spekulationer och sensationella in­slag sedan 1430–50Hertig Fredrik av Normandie5som inte låter sig hindras av begränsningar eller normer NollJFRcohyponymohämmad fria fantasierfri från hämningaren fri över­sättningspec.(sam­hälleligt) tillåten fri abortfri (från ngn/ngt)fri kärleksekärlek fri poesisepoesi fri verssevers 1 sedan 1376öppet brev utfärdat av Mats Gustafsson till biskop Nils i Linköping (Styffe)6som inte hindrar sinnena från att upp­fatta det mesta NollJFRcohyponymöppen 3 fri ut­siktfritt lägefritt vatteni fria luftenibl. substantiveratbarnen var ute i det fria hela dagarnalämna fältet fritt för ngn/ngtsefält 1 sedan början av 1300-taletSkåne-Lagen7som inte kostar ngt ekon.SYN.synonym1gratis fribiljettfriexemplarfri entréfri kost och logiläkar­vården är fri för barnfritt någonstanspå säljarens bekostnad och risk fram till någon­stanshandelan­givna priser gäller fritt lager och moms till­kommer fritt vivresevivre sedan 1480Stockholms Stads TänkeböckerNär fri an­vänds som efter­led i samman­sättningar, bör för­ledet beteckna något negativt: (dammfri, feberfri, fördomsfri) eller åt­minstone något som i vissa samman­hang kan upp­fattas som negativt (betygsfri, sockerfri; jfr barnfri och barnlös). Jämför stilruta för lös.