publicerad: 2021  
fridlysa fridlyste fridlyst, presens fridlyser
verb
fri`dlysa
vanligen perfekt particip ge lag­fäst skydd mot skade­görelse eller ut­nyttjande särsk. med av­seende på djur, växt el. natur­område
något är fridlyst (av någon)
blå­sippan är frid­lyst i vissa delar av Sverige
belagt sedan 1716; se ur­sprung till 2lysa!!
fridlysafridlysning