SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
frieri´ substantiv ~et ~er fri·eri·et(formell) an­hållan om att få gifta sig med ngn nu­mera mindre brukl. som ceremonisläkt.tid.hon sade ja till hans frieriäv. ut­vidgat (ock­så i fråga om djur), med ton­vikt på intimt um­gängeförförelse nattfrierikatterna var ute på frieriäv. bildligtförsök att vinna popularitet el. att locka till sam­verkan e.d. partiets frieri till de unga väljarnasocial­demokraternas frieri till folk­partietett frieri (till ngn/ngt)sedan 1612till fria 1