publicerad: 2021  
frilans fri­lansen fri­lansar
eller
frilansare fri­lansaren, plural fri­lansare, bestämd plural frilansarna
fri|­lans·en, fri|­lans·ar·en
substantiv
fri´lans el. fri`lans el. fri`lansare
person som ut­för mer till­fälliga upp­drag och inte har anställnings­kontrakt; särsk. om journalist, fotograf m.m.
frilansjournalist; frilansskribent
hon jobbar som fri­lans
belagt sedan 1945; av engelska freelance med samma betydelse, eg. 'fri lans', urspr. om lego­knekt; jfr ur­sprung till lans