publicerad: 2021  
kollektion kollektionen kollektioner
kol·lekt·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
samling värde­fulla före­mål spec. konstföremål el. böcker
frimärkskollektion
en kollektion (några)
en kollektion (av/med några)
en kollektion (av några)
en kollektion (med några)
hon visade en stor kollektion svart­vita fotografier
spec. äv. om en upp­sättning ny­skapade kläder för visnings­ändamål
hattkollektion; vårkollektion
årets kollektion; en kollektion höst­kläder
belagt sedan 1695; av lat. colle´ctio med samma betydelse; jfr ur­sprung till kollekt