publicerad: 2021  
friskvård frisk­vården
frisk|­vård·en
substantiv
fris`kvård
åt­gärder för att före­bygga sjukdomar
friskvårdsanläggning; friskvårdsbidrag
motion är ett viktigt in­slag i all frisk­vård
belagt sedan 1964