publicerad: 2021  
fullgod fullgott full­goda
full|­god
adjektiv
full`god
som utan tvekan är till­räckligt bra
JFR 1bra 1
full­god kost; ett full­gott arbete; hon hade full­goda skäl att vara från­varande
belagt sedan ca 1420 (Bonaventuras Betraktelser); fornsvenska fulgodher