publicerad: 2021  
furstinna furstinnan furstinnor
furst·inn·an
substantiv
furstinn`a
(titel för) hustru till furste
furstinna (av något)
äv. om kvinnlig furste
belagt sedan 1389 (öppet brev utfärdat av rikets råd till Uppsala stift om hjälp till drottning Margareta (Grönblad)); fornsvenska förstinna; till furste