publicerad: 2021  
furu ingen böjning
substantiv
fu`ru
virke av tall
furugolv; furumöbler; kärnfuru
behandlad furu; obehandlad furu; ett mat­bord i furu
belagt sedan ca 1520 (i sammansättn. -trä; (Peder Månssons Skrifter på svenska)) böjnings­form till fura